مفردات شعريه

.

2023-05-28
    من نام و جاره جائع